ข้อมูลท่องเที่ยว

 • 0

ปราสาทเวทมนต์ทักซิโด้

ปราสาทเวทมนต์ทักซิโด้ โดยมิสเตอร์ทักซิโด้และทีมงานร่วมกันสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยศาสตร์ด้านมายากล แ...

 • 0

วัดคาทอลิคเซนต์นิโครัส

วัดคาทอลิค เซนต์นิโครัส เป็นวัดคาทอลิคแห่งแรกของพัทยา ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่มีความเป็นไทยผสมผสานอยู่ทุก...

 • 0

Beluga Extreme

Beluga Extreme พัทยา เป็นบึงขนาดกลางที่ได้เตรียมกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและสนุกตื่นเต้นไว้ให้ผู้มา...

 • 0

เกรต้าฟาร์ม

เกรต้าฟาร์ม เป็นฟาร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมป้อนอาหารสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด มีที่พักที่สะดวกสบาย สวยง...

 • 0

ช้างไทยทัพพระยา ซาฟารีแอน์แอดเวนเจอร์พาร์ค

ช้างไทยทัพพระยา ซาฟารี แอน์ แอดเวนเจอร์พาร์ค ได้รวบรวมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ไว้ต้อนรับสำหรับผู้มาเยื...

 • 0

วัดหนองปรือ

วัดหนองปรือ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านหนองปรือมาเป็นเวลาร่วมร้อยปี ถูกสร้างขึ้นในเขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมไป...

 • 0

วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาส เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนบ้านมาบยายเลีย ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจส...

 • 0

วัดสันติคาม

วัดสันติคาม มีชื่อเดิมว่า ”วัดบ้านแกรก” ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่าครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้เคยเป็...

 • 0

วัดหนองเกตุใหญ่

วัดหนองเกตุใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2314 โดยประวัติการสร้างนั้นมีเรื่องเล่าพื้นบ้านอยู่ว่า เดิมทีคุณ...

 • 0

วัดห้วยใหญ่

วัดห้วยใหญ่ สร้างอยู่บนที่ดินของคุณโพธิ์และคุณเผือกสองสามีภรรยาบ้านห้วยใหญ่ ที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้เพ...

 • 0

วัดเขามะกอก

วัดเขามะกอก เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองปรือ พระครูวิจารณ์ธรรมกิจ (หลวงปู่มหาสมบัติ) ใช้ทรัพย์สินส่วน...

 • 0

วัดนาจอมเทียน

วัดนาจอมเทียน เป็นวัดที่ยังคงมีความเงียบสงบ เหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีต วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่และไม่...