ถิ่นเก่านาเกลือ


ตลาดลานโพธิ์ (ตลาดนาเกลือ)


วัดช่องลมนาเกลือ


ศาลเจ้าแม่ทับทิม นาเกลือ


ศาลเจ้าแป๊ะกง นาเกลือ


จุดดูนก นาเกลือ


กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือ


ชุมชนนาเกลือ


ศาลเจ้าเซียนซือ (มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน)


รีวิว (0 เรตติง)