Smart Pattaya Available on the
หมู่บ้านช้างพัทยา
การมาเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่หมู่บ้านช้างพัทยา นอกจากจะได้รับความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจจากการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้าง ล่องแพ นั่งเกวียน เดินป่า และชิมผลไม้ตามฤดูกาลของไทย แต่ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ช้างอีกด้วย เพราะรายได้จากการเข้าชมและทำกิจกรรมจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลช้าง และช่วยเหลือช้างที่บาดเจ็บ หมู่บ้านช้างพัทยาใช้ช้างที่เคยใช้ทำงานในป่าให้มาเป็นช้างสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวโ การนั่งช้างชมหมู่บ้านมีให้บริการวันละ 4 รอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง รอบแรกเวลา 9.00น. และรอบสุดท้ายคือ 16.00น. แต่ถ้าใครอยากนั่งชมช้างแบบลุยเต็มที่จะใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง (มีวันละ 2 รอบ) ซึ่งควรจองล่วงหน้า โดยทั้งสองกิจกรรมต้องมีผู้ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 คน