Smart Pattaya Available on the
ชะลอมปิ่นโต
ประเภทสินค้า : งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ชื่อสินค้า : ชะลอมปิ่นโต รายละเอียดสินค้า : ทำมาจากไม้ไผ่ ดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ไร่หลักทอง อายุการเก็บรักษา : เลขที่ อ.ย. (ถ้ามี) : ราคา : 120 บาท สถานที่ของผู้ขายสินค้า : จังหวัดชลบุรี ช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้า โทรศัพท์ : 08 6832 4420 Facebook : Sunti Muakseepan Line ID : -